Akademicka Ksiegarnia Internetowa "MARATON"


okładka Podręczny atlas anatomii człowieka. Tom I.
Narząd ruchu.

Werner Platzer

Wydawnictwo:

Wyd.Medyczne Słotwiński Verlag, Brema

Wydanie, rok:

I,1997

ISBN:

83-901441-2-3

stron:

433

oprawa:

broszurowa

wymiary:

120 x 190 mm

cena:

55.00 zł
komplet 120.00 zł


tom II: Narządy wewnętrzne
tom III: Układ nerwowy i narządy zmysłów

        Pierwsze polskie wydanie podręcznego, rewelacyjnego atlasu anatomicznego człowieka, pod redakcją prof. dr hab. med. Bogusława Gołąba.
       Celem niniejszego atlasu jest obrazowe przedstawienie najważniejszych danych dotyczących anatomii człowieka. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów medycyny i lekarzy, ale także dla studentów np. akademii wychowania fizycznego, jednocześnie może on pozwolić laikom na wejrzenie w tę dziedzinę wiedzy. Studentom ma pomóc w przygotowaniu się do egzaminu z anatomii prawidłowej, a głównie w powtórzeniu nabytych poprzednio wiadomości. Równoległe umieszczenie stron zawierających tekst oraz stron, na których znajdują się ilustrujące go ryciny, ma służyć lepszemu unaocznieniu wiadomości anatomicznych.
        Trzytomowy, podręczny atlas anatomii człowieka jest podzielony zgodnie z istniejącymi układami na:
     tom l zawierający dane dotyczące narządu ruchu,
     tom 2 omawiający budowę narządów wewnętrznych,
     tom 3 obejmujący wiedzę o układzie nerwowym i narządach zmysłów.
        W załączonym spisie piśmiennictwa są podane tytuły publikacji, które zawierają szersze informacje (dotyczy to również podręczników klinicznych) mające związek z anatomią prawidłową.
        Ciekawy laik, którego nurtują pytania dotyczące budowy ciała ludzkiego, znajdzie w niniejszym podręczniku anatomiczne podstawy dla wytłumaczenia najczęściej stosowanych przez lekarzy metod badania fizykalnego.
       Zadaniem tej publikacji jest między innymi pobudzenie do poszerzenia swej wiedzy w zakresie anatomii. Z uwagi na czytelnika, który nie posiada wykształcenia medycznego wszystkie omawiane narządy i ich części będą nazwane również mianami w języku ojczystym; miana te znajdują się również w indeksie umieszczonym na końcu podręcznika. ( z przedmowy autorów )
       Podręcznik , ze względu na przejrzystość opisu i dominację ilustracji jest przystępny dla każdego zainteresowanego wiedzą z zakresu anatomii człowieka.


Spis treści

 • Anatomia ogólna K. Nogala
  • Podział ciała
  • Ogólne oznaczenia
   • Glówne osie.....Główne ptaszczyzny.....Kierunki w przestrzeni.....Kierunki ruchu
  • Komórka
   • Cytoplazma.....Jądro komórkowe.....Formy życiowe komórki
  • Tkanki
  • Tkanka nabłonkowa.....Tkanka łączna i podporowa.....Tkanka łączna.....Tkanka chrzestna .... Tkanka kostna
 • Rozwój kości
 • Tkanka mięśniowa
 • Ogólne wiadomości o kościach
 • Okostna
 • Połączenia kostne
  • Połączenia ścisłe kości.....Połączenia półścisłe kości
 • Ogólne wiadomości o mięśniach
  • Narządy pomocnicze mięśni..... Badanie czynności mięśni
 • Anatomia opisowa narządu ruchu (B. Gołąb)
 • Kręgosłup
  • Kręgi szyjne ........Kręgi piersiowe ...... Kręgi lędźwiowe ......Kość krzyżowa ....... Kość guziczna ....... Rozwój kręgów ...... Krążki międzykręgowe.....Więzadta kręgosłupa..... Kręgosłup jako całość
 • Klatka piersiowa
  • Żebra .... Mostek ....Stawy żeber ........ Ruchy klatki piersiowej
 • Mięśnie własne grzbietu
  • Pasmo boczne ....... Pasmo przyśrodkowe . . . Krótkie mięśnie karku
 • Ściana ciała
  • Powięź piersiowo-lędźwiowa.....Przemieszczone mięśnie brzuszno-boczne
 • Mięśnie przedkręgowe
  • Mięśnie "schodkowate"
 • Mięśnie klatki piersiowej
  • Mięśnie międzyżebrowe
 • Ściana brzucha
  • Mięśnie brzucha powierzchowne ..... Czynność powierzchownych mięśni brzucha ..... Powiezie ściany brzucha..... Mięśnie brzucha głębokie....Miejsca mniejszego oporu ściany brzucha ...... Ściana brzucha od wewnątrz
 • Przepona
  • Położenie i czynność przepony ........
  • Miejsca powstawania przepuklin przeponowych
 • Przepony miednicy
  • Przepona miednicy.....Przepona moczowo-płciowa
 • Kości, więzadla, stawy
  • Łopatka ....Obojczyk......Połączenia obręczy kończyny górnej ....Kość ramienna ....Staw ramienny .....Kość promieniowa .....Kość łokciowa ..... Staw łokciowy .....Staw promieniowo--łokciowy dalszy .....Stale połączenia kostne pomiędzy kością promieniową a łokciową .....Nadgarstek .....Poszczególne kości nadgarstka .....Kości śródręcza i palców.....Stawy ręki .....Ruchy w stawach ręki .... Staw nadgarstkowo- -śródręczny kciuka.....Stawy nadgarstkowo- -śródręczne.....Stawy międzyśródręczne ... Stawy palców
 • Mięśnie obręczy kończyny górnej i ramienia
  • Podział mięśni
 • Mięśnie obręczy kończyny górnej z przyczepami na kości ramiennej
  • Mięśnie grupy grzbietowej.....Mięśnie grupy brzusznej
 • Przemieszczone mięśnie tułowia mające przyczep do obręczy kończyny górnej
  • Mięśnie grupy grzbietowej.....Mięśnie grupy brzusznej
 • Mięśnie głowy mające przyczep do obręczy kończyny górnej
 • Mięśnie obręczy kończyny górnej
  • Podział według czynności
 • Powiezie i przestrzenie w okolicy obręczy kończyny górnej
  • Powiezie ........Szczególne przestrzenie w okolicy łopatki (otwory pachowe i dół pachowy)
 • Mięśnie ramienia
  • Grupa brzuszna mięśni..... Grupa grzbietowa mięśni
 • Mięśnie przedramienia
  • Podział mięśni ......Warstwa powierzchowna grupy brzusznej mięśni przedramienia ..... Warstwa głęboka grupy brzusznej mięśni przedramienia.... Grupa promieniowa mięśni przedramienia..... Warstwa powierzchowna (łokciowa) grupy grzbietowej mięśni przedramienia .... Warstwa głęboka grupy grzbietowej mięśni przedramienia
 • Mięśnie stawu łokciowego i przedramienia
  • Podział według czynności
 • Mięśnie ręki
  • Podział według czynności
 • Mięśnie krótkie ręki
  • Mięśnie śródręcza . . . Mięśnie kłębu ..... Rozścięgno dłoniowe..... Mięśnie kłębika
 • Powięzie i struktury specjalne
  • Powiezie ..... Pochewki ścięgien
 • Kości, więzadla, stawy
  • Kość miedniczna ......Połączenia kości tworzących miednicę.....Morfologia miednicy kostnej.....Ustawienie miednicy i różnice płciowe..... Kość udowa ......Rzepka ..... Kość udowa .... Staw biodrowy ..... Kość piszczelowa.....Strzałka...... Staw kolanowy .....Położenie kończyny i staw kolanowy .....Połączenia pomiędzy kością piszczelową a strzałką . ...Kościec stopy .......Stawy stopy ........ Morfologia i czynność kośćca stopy ....... Sklepienie stopy ......Kształty stopy .......
 • Mięśnie biodra i uda
  • Podział mięśni
 • Mięśnie biodra
  • Mięśnie biodra grzbietowe.....Mięśnie biodra brzuszne
 • Mięśnie uda
  • Przywodziciele uda
 • Mięśnie biodra
  • Podział według czynności
 • Mięśnie uda
  • Mięśnie uda przednie . . .Mięśnie uda tylne
 • Mięśnie stawu kolanowego
  • Podział według czynności
 • Stosunki powięziowe w obrębie biodra i uda
 • Mięśnie długie goleni i stopy
  • Podział mięśni
 • Mięśnie goleni
  • Grupa prostowników.....Grupa mięśni strzałkowych....Mięśnie goleni tylne,warstwa powierzchowna.....Mięśnie goleni tylne, warstwa głęboka
 • Mięśnie stawów skokowych
  • Podział według czynności
 • Mięśnie krótkie stopy
  • Mięśnie grzbietu stopy . . .Mięśnie podeszwy stopy
 • Stosunki powięziowe na goleni
 • Pochewki ścięgien w obrębie stopy
 • Czaszka
  • Rozwój czaszki ......Odrębności w zakresie rozwoju kości osłonowych.....Sklepienie ......... Czaszka - od strony bocznej....Czaszka - od tyłu ..... Czaszka - od przodu.....Czaszka - od dołu ..... Podstawa czaszki - od wewnątrz ...... Często występujące odmiany wewnętrznej powierzchni podstawy czaszki .... Miejsca przejścia naczyń i nerwów ....Żuchwa .......... Kształty żuchwy ......Kość gnykowa .......Oczodół ..... Dół skrzydłowo--podniebienny ......Jama nosowa ....... Kształty czaszki ......Szczególne kształty czaszki i szwy czaszki ......Kości dodatkowe czaszki..... Staw skroniowo-żuchwowy
 • Mięśnie głowy
  • Mięśnie wyrazowe sklepienia czaszki .... Mięśnie wyrazowe w otoczeniu szpary powiek.... Mięśnie wyrazowe otoczenia szpary ust ... Mięśnie żuciowe
 • Mięśnie przednie szyi
  • Mięśnie podgnykowe
 • Mięśnie głowy mające przyczep na obręczy kończyny górnej
 • Powiezie szyi
 • Anatomia topograficzna naczyń i nerwów (M. Lelonek)
 • Głowa i szyja
  • Okolice .....Okolice przednie twarzy . . Okolica oczodołowa ....Okolice boczne twarzy . . Dół podskroniowy .....Oczodół widziany od góry... Okolica potyliczna i karkowa ........ Trójkąt tętnicy kręgowej..... Przestrzeń przygardłowa i zagardlowa .......Trójkąt podżuchwowy . . . . Dół zażuchwowy .......Okolica środkowa szyi . . . . Okolica gruczołu tarczowego.....Okolica brzuszno-boczna szyi......Tójkąt pochyłokręgowy
 • Kończyna górna
  • Okolice ........Trójkąt obojczykowo- -piersiowy .......Okolica pachowa .... Otwory pachowe .....Okolica ramieniowa przednia ........Dót łokciowy ...... Okolica przedramieniowa przednia ........ Okolica nadgarstkowa przednia ........ Dtoń ....Grzbiet ręki .......Dołek promieniowy
 • Kończyna dolna
  • Okolice ........Okolica podpachwinowa.... Rozwór odpiszczelowy.....Okolica pośladkowa . . , Okolica udowa przednia .....Okolica udowa tylna . . , Okolica kolanowa tylna.....Dół podkolanowy ..... Okolica przednia goleni.....Okolica tylna goleni . . . Okolica zakostkowa przyśrodkowa ....Grzbiet stopy ......Podeszwa
 • Literatura
 • Indeks


Informacje dodatkowe:

205 barwnych tablic z 808 rysunkami


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót